Мисия Forex

Мисия Forex   Занимавам се с Форекс повече от 8 години.Приятели и познати често ме питат  какво е Forex и как може да се печели от него. Ето защо реших да създам този сайт  за Forex, в който да споделя моят опит, с надеждата да помогна на  начинаещите, а и да провокирам опитните играчи  да споделят знанията  си. Смятам да акцентирам на стратегии за Форекс търговия като представя популярни стратегии, които имат потенциал и могат да станат основа за ваша собствена стратегия. В повечето случаи стратегиите се основават на сигналите,…

Read More

Стратегия избледняване на новини.

Стратегията се изразява във възползване от движението на цената след излизането на важни новини. Много често след първоначалното мощно движение на цените след новини, се наблюдава възстановяване на ценовите нива преди излизане на новините. Именно  това движение на цените искаме да използваме. В началото  на седмицата отваряме  икономическия  календар и проверяваме времето на излизане  на  новините с максимално влияние върху пазара. Движението на цената се наблюдава на 5 минутна графика. Виждате как след движението на цената породено от новините, следва корекция. Агресивният подход за отиграването на тази пазарна ситуация е:…

Read More

Pivot Point стратегии

Pivot система за търговия Pivot Point Подкрепа и Съпротива ИЗЧИСЛЯВАНЕ Опорната точка е цената, при която посоката на движение на цената се очаква да се промени. Тя се изчислява, като се използват данни от предходния ден на търговия. Като се отчитат   най-високата, най- ниската  и цената на затваряне, можете да изчислите опорна точка точка на следващия ден, както и нивата на подкрепа и съпротива. Съществуват много варианти за изчисляване на точката на въртене и свързаните с тях нива на подкрепа и съпротива. Ето някои от тях: • Традиционен метод Pivot…

Read More

Стратегия инсайд бар и ADX

Инсайд бар – бар чийто рейндж изцяло се вмества в този на предходния бар. Времева рамка – 4 часа и ли 1 ден. Индикатори: ADX 14., 34 периодна EMA Дълга позиция: 1.Наличие на инсайд бар. 2.ADX над ниво 25. 3. Цената се намира над EMA 34. 4. Цената пробива формацията инсайд бар нагоре. Влизаме на 5 пипса над инсайд бара. Стоп лос 5 пипса под инсайд бара. Тейк профит 1,5 пъти риска./ Ако стоп лоса ни е на 40 пипса от цената , на която сме влезли в сделката,- тейк…

Read More

Стратегия пробив – Лондон Breakout + 89 EMA

Това е ефективна стратегия за търговия на пробив на рейндж преди отваряне на Лондонската борса. Графика – 15 минутна. Валетна двойка – GBP/USD. Индикатори  – 89 EMA. Чертаят се 2 вертикални линии в 4 и 6 часа по Гринуич- GMT. Чертаят се 2 хоризонтални линии през локалния минимум и локалния максимум между 4 и 6 часа GMT. Ако 89 EMA пресича получилия се правоъгълник – не се търгува. Ако 89 ЕМА е под правоъгълника: 1. Поставя се отложена поръчка за покупка /Buy Stop/ на 5 пипса над горната хоризонтална линия, …

Read More

Стратегии на пробив

При стратегиите за търговия на пробив  на ниво на цената / Breakout Strategies/ , се използва за влизане в сделка момента, в който вече установения тренд се ускорява. Това насочено движение обикновено води до бързо достигане на целта, като се изхожда от предположението, че е по-вероятно тренда да продължи в същата посока отколкото да се обърне. Стратегия пробив – Лондон Breakout + 89 EMA Стратегия инсайд бар и ADX

Read More

Скалпиране при поглъщаща формация.

Период -15 мин. Валутни двойки – основните. Търгува се само първия и последния час на Лондонската и Ню Йоркската сесии. Покупка /продажба/ при поява на Биче /Мечо/ поглъщане, ако бичата /мечата/ свещ затваря със котировка по-висока /по-ниска/ от High /Low/ на предишната свещ. Take profit – 6 пипса. Stop Loss – 6 пипса. Позицията се затваря ако не е затворила с печалба в рамките на следващите 2 свещи. Пример за Мечо поглъщане Пример за Биче поглъщане   Успешна търговия.

Read More